POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja dotycząca prywatności ma na celu poinformowanie Państwa w zakresie szczegółów dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z aktywnością pod adresem www.beumergroup.com oraz przysługujących Państwu powiązanych praw.

Aktywność pod adresem www.beumergroup.com obejmuje (1) stronę internetową spółki zawierającą informacje oraz dane kontaktowe dotyczące Grupy BEUMER oraz (2) system rekrutacji spółki BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, do którego dostęp jest możliwy pod adresem www.beumergroup.com w zakładce PRACA I KARIERA (JOBS & CAREER). Poniższe informacje dotyczące ochrony danych odnoszą się wyłącznie do korzystania ze strony internetowej Grupy BEUMER. W zakresie korzystania z systemu rekrutacji zarządzanego przez spółkę BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. KG zastosowanie mają oddzielne informacje dotyczące ochrony danych dostępne tutaj.

 1. Administrator

Administratorem przetwarzania danych w zakresie stosowania naszej strony internetowej jest

BEUMER Group GmbH & Co. KG
Oelder Str. 40
D-59269 Beckum

Dodatkowe informacje kontaktowe dostępne są w Informacjach prawnych. Kontakt z naszym Inspektorem ds. ochrony danych jest możliwy pod niemieckim numerem telefonu +49 (0) 2521/24-238 lub adresem e-mail dataprotection(at)beumergroup.com.

 1. Definicje

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); identyfikowalna osoba fizyczna jest osobą, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie danych identyfikacyjnych, takich jak nazwisko, numer PESEL, dane dotyczące zamieszkania lub jednego lub większej liczby czynników dotyczącej jej tożsamości fizycznej, psychologicznej, mentalnej, gospodarczej, kulturowej lub społecznej.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie) osoby odwiedzającej w momencie łączenia się ze stroną internetową. Pliki mogą zawierać różne informacje o urządzeniu końcowym oraz sposobie korzystania ze strony internetowej. W przypadku nowego połączenia do serwera sieciowego ustawień plików Cookies, pliki te zostaną przekazane w celu rozpoznania użytkownika oraz ustawień.

RODO to skrót od Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz wolnego przepływu tego typu danych, oraz uchylającego Dyrektywę 95/46/WE (Rozporządzenie w sprawie ochrony danych) przyjętego 14 kwietnia 2016 r.

 1. Dane przetwarzane

3.1. Adres IP i pliki dziennika

 1. a) Wyjaśnienie i cel przetwarzania danych:

Przy każdym wejściu na naszą stronę przetwarzamy następujące informacje:

 • Adres IP Państwa komputera lub innego urządzenia końcowego (np. tabletu lub smartfonu) oraz żądanie Państwa przeglądarki
 • Ilość przekazanych danych, typ oraz wersja przeglądarki, rozdzielczość wyświetlania oraz stosowany system operacyjny

Adres IP oraz informacje dotyczące żądania Państwa przeglądarki są niezbędne pod względem technicznym do korzystania ze strony internetowej; bez przetworzenia tych danych dostęp i wyświetlenie poszczególnych stron będą niemożliwe. Adres IP zostanie zamaskowany poprzez skrócenie lub wykasowany po ustaniu potrzeby uzyskania dostępu lub korzystania ze strony internetowej.

Powyższe dane będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • nawiązanie płynnego połączenia ze stroną,
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu, oraz
 • w innych celach administracyjnych.

Informacje dotyczące ilości przekazanych danych, typu i wersji przeglądarki, rozdzielczości wyświetlania oraz stosowanego systemu operacyjnego są przetwarzane w celu optymalizacji wyświetlania treści, oceny wykorzystania systemu oraz optymalizacji naszych stron internetowych, o ile ma to zastosowanie w oparciu o analizy statystyczne.

 1. b) Podstawa prawna:
  Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 Podsekcja 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem przetwarzania są ułatwienia techniczne naszej obecności w sieci, optymalizacja wyświetlania treści dla użytkownika oraz optymalizacja naszej obecności w sieci w przyszłości.
 2. c) Prawo do wyrażenia sprzeciwu:
  W przypadku przetwarzania danych w oparciu o Artykuł 6 Podsekcja 1 lit. f RODO macie Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu, bez uszczerbku dla pozostałych praw. Prosimy odnieść się w tym zakresie do klauzuli 8 poniżej („Prawa osoby, której dane dotyczą”).

3.2. Zastosowanie plików cookies przez nasz serwer

 1. a) Wyjaśnienie i cel:

Nasze strony internetowe korzystają z plików cookies skonfigurowanych przez nasz serwer sieciowy. Otrzymacie Państwo stosowne powiadomienie co najmniej podczas pierwszych odwiedzin na naszej stronie internetowej.

Pliki cookies stosowane przez nasz serwer służą częściowo, jako podstawa analizy korzystania z naszej strony internetowej z wykorzystaniem narzędzi analitycznych (patrz klauzule 3.3-3.5) oraz w celu wykrycia wielu powiązanych żądań jednego użytkownika i przypisanie ich do jednej sesji. Dodatkowo, niektóre strony internetowe zawierają tzw. sesyjny plik cookie, który jest wymagany dla funkcjonowania naszej strony internetowej. Sesyjne pliki cookies są usuwane automatycznie po zamknięciu sesji.

 1. b) Wyłączenie plików cookies:

Możecie Państwo wyłączyć przechowywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki; dodatkowo, możecie Państwo usunąć zapisane pliki cookies w przeglądarce. Może to skutkować całkowitym wyłączeniem pewnych funkcji strony internetowej lub spowodować, że korzystanie ze strony będzie mniej komfortowe.

 1. c) Podstawa prawna:

Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 Podsekcja 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem przetwarzania jest umożliwienie korzystania z naszej strony internetowej i jej funkcji. W zakresie plików cookies skonfigurowanych dla narzędzi analitycznych, szczegółowe informacje dostępne są w klauzulach 3.3 – 3.5.

 1. d) Prawo do wyrażenia sprzeciwu:

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o Artykuł 6 Podsekcja 1 lit. f RODO macie Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu, bez uszczerbku dla pozostałych praw. Prosimy odnieść się w tym zakresie do klauzuli 8 poniżej („Prawa osoby, której dane dotyczą”).

3.3. Google Analytics (analiza sieci)

 1. a) Wyjaśnienie i cel:

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieciowej spółki Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają nam analizowanie sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Informacje zbierane przez plik cookie obejmują, np. typ/wersja przeglądarki, stosowany system operacyjny, rozdzielczość wyświetlania, referencyjny adres URL (odwiedzona wcześniej strona internetowa), zamaskowany adres IP Państwa urządzenia końcowego, czas żądania, czas trwania wizyty na konkretnych stronach, pobrane dane, itd. Dodatkowe informacje na temat plików cookies stosowanych przez Google są dostępne tutaj.

Informacje generowane przez plik cookie, dotyczące Państwa korzystania ze strony, są przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, na którym są zapisywane. Spółka Google poddała się ramom ochrony prywatności w celu zapewnienia zgodności z wymogami UE dotyczącymi ochrony danych podczas przesyłania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych, ogłaszanymi przez amerykański Departament Handlu.

Wdrażamy Google Analytics na naszej stronie internetowej poprzez stosowanie maskowania IP. Dzięki temu, Państwa adres IP jest maskowany przez Google w Unii Europejskiej lub innych państwach członkowskich Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym poprzez skrócenie adresu IP.

Zgodnie z żądaniem operatora niniejszej strony internetowej, Google wykorzysta te informacje do przeprowadzenia oceny korzystania przez użytkowników ze strony internetowej, opracowania sprawozdań na temat aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony innych usług dotyczących korzystania ze strony oraz Internetu. Sprawozdania te są dla nas pomocne przy analizie naszej strony internetowej oraz jej regularnym udoskonalaniu. Zebrane statystyki pozwalają nam na udoskonalanie naszej oferty oraz zaprojektowanie strony w sposób bardziej dla Państwa atrakcyjny. Państwa adres IP nie zostanie skorelowany z żadnymi innymi danymi zebranymi przez Google.

Maksymalny czas przechowywania danych powiązanych z plikami cookies, identyfikatorami użytkownika lub reklamowymi wynosi 14 miesięcy.

 1. b) Wyłączenie plików cookies:

Możecie Państwo wyłączyć przechowywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki; dodatkowo, możecie Państwo usunąć zapisane pliki cookies w przeglądarce. Może to skutkować całkowitym wyłączeniem pewnych funkcji strony internetowej lub spowodować, że korzystanie ze strony będzie mniej komfortowe.

W celu zapobieżenia zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych (włącznie z Państwa adresem IP) generowanych przez plik cookie w związku z korzystaniem ze strony internetowej, możecie Państwo zainstalować dodatek do przeglądarki Google dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Zamiast instalowania dodatku, możecie Państwo również skorzystać z poniższego adresu w celu wypisania się ze zbierania danych: LINK [Wytyczne dotyczące zastosowania pliku cookie rezygnacji dostępne są pod adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable]. Powoduje to uruchomienie pliku cookie rezygnacji, który zapobiega zbieraniu Państwa danych na naszej stronie internetowej w przyszłości. Ma to zastosowanie wyłącznie do danej przeglądarki i danej strony internetowej. W przypadku usunięcia plików cookies w przeglądarce, musicie Państwo ponownie skonfigurować plik cookie rezygnacji.

 1. c) Dodatkowe informacje dotyczące Google Analytics:

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych w związku z Google Analytics dostępne są tutaj.

 1. d) Podstawa prawna:

Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 Podsekcja 1 lit. f RODO.  Uzasadnionym interesem przetwarzania jest analiza danych dotyczących korzystania ze strony w celu identyfikacji i skorygowania błędów oraz optymalizacji konfiguracji naszej strony internetowej, szczególnie w odniesieniu do wzrostu współczynnika konwersji.

 1. e) Prawo do wyrażenia sprzeciwu:

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o Artykuł 6 Podsekcja 1 lit. f RODO macie Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu, bez uszczerbku dla pozostałych praw. Prosimy odnieść się w tym zakresie do klauzuli 8 poniżej („Prawa osoby, której dane dotyczą”).

3.4. Pardot

 1. a) Wyjaśnienie i cel:

Niniejsza strona wykorzystuje Pardot, narzędzie analityczne spółki Salesforce.com, Inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 9410, („Pardot”). Pardot wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają nam analizowanie sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej za pomocą aliasów pól. Pliki cookies skonfigurowane przez Pardot to (1) tak zwany „Plik cookie odwiedzającego”, który generuje identyfikator wewnętrzny umożliwiający wykrycie przeglądarki osoby odwiedzającej, (2) „Plik cookie rezygnacji”, który zapobiega zbieraniu informacji o użytkowniku, który sprzeciwił się śledzeniu, oraz (3) o ile ma zastosowanie, „Sesyjny plik cookie” jeżeli klient zaloguje się, jako użytkownik w aplikacji Pardot. Pliki cookies mogą zawierać identyfikator wewnętrzny, lecz nie zawierają danych umożliwiających bezpośrednie powiązanie z konkretną osobą. Informacje zbierane przez Pardot na temat korzystania z naszej strony internetowej obejmują, np. typ/wersja przeglądarki, zamaskowany adres IP Państwa urządzenia końcowego, czas żądania, czas trwania wizyty na konkretnych stronach, pobrane dane, itd. Dodatkowe informacje na temat plików cookies stosowanych przez Pardot są dostępne tutaj.

Narzędzie Pardot jest również wykorzystywane przez nas w naszej usłudze e-mail. Wiadomości e-mail wysyłane za pośrednictwem Pardot wykorzystują technologie śledzenia. Wykorzystujemy te dane, aby dowiedzieć się, jaka treść Państwa interesuje poprzez śledzenie, czy otwieracie Państwo nasze wiadomości e-mail, oraz które linki Państwo klikacie. Informacje te są wykorzystywane przez nas w celu udoskonalania wiadomości, które Państwu wysyłamy oraz udoskonalania usług przez nas oferowanych i dostosowania ich do Państwa zainteresowań.

Informacje są przesyłane do serwera Pardot, o ile ma on zastosowanie, w Stanach Zjednoczonych, na którym są zapisywane. Spółka Pardot poddała się ramom ochrony prywatności w celu zapewnienia zgodności z wymogami UE dotyczącymi ochrony danych podczas przesyłania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych, ogłaszanymi przez amerykański Departament Handlu. Stosowne świadectwo dostępne jest tutaj.

Pardot wykorzystuje informacje zebrane w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy w celu prowadzenia oceny statystycznej korzystania z naszej strony internetowej w sposób zbiorowy, opracowywania sprawozdań na temat aktywności na stronie oraz zachowania użytkowników na stronie, jak również świadczenia nam innych usług analitycznych związanych z korzystaniem ze strony, np. o skutkach internetowych kampanii marketingowych. Sprawozdania te są dla nas pomocne przy analizie naszej strony internetowej oraz jej regularnym udoskonalaniu. Zebrane statystyki pozwalają nam na udoskonalanie naszej strony internetowej oraz zaprojektowanie strony w sposób bardziej dla Państwa atrakcyjny.

Nie wykorzystujemy informacji zebranych przez Pardot poprzez zastosowanie aliasów pól do identyfikacji konkretnych osób ani nie korelujemy ich z innymi cechami osobowymi.

 1. b) Wyłączenie plików cookies:

Możecie Państwo wyłączyć przechowywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki; dodatkowo, możecie Państwo usunąć zapisane pliki cookies w przeglądarce. Może to skutkować całkowitym wyłączeniem pewnych funkcji strony internetowej lub spowodować, że korzystanie ze strony będzie mniej komfortowe.

 1. c) Dodatkowe informacje na temat Pardot:

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych w związku z Pardot dostępne są tutaj.

 1. d) Podstawa prawna:

Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 Podsekcja 1 lit. f RODO.  Uzasadnionym interesem przetwarzania jest analiza danych dotyczących korzystania ze strony w celu identyfikacji i skorygowania błędów oraz optymalizacji konfiguracji naszej strony internetowej, szczególnie w odniesieniu do wzrostu współczynnika konwersji.

 1. e) Prawo do wyrażenia sprzeciwu:

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o Artykuł 6 Podsekcja 1 lit. f RODO macie Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu, bez uszczerbku dla pozostałych praw. Prosimy odnieść się w tym zakresie do klauzuli 8 poniżej („Prawa osoby, której dane dotyczą”).

3.5. Microsoft Bing Ads

 1. a) Wyjaśnienie i cel:

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje narzędzie śledzenia konwersji spółki Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Bing Ads“). Bing Ads konfiguruje plik cookie na Państwa komputerze, o ile dotarliście na naszą stronę za pośrednictwem Microsoft Bing Ad. Spółka Microsoft i nasza mogą dzięki tym plikom dowiedzieć się, czy kogoś przekierowano na naszą stronę za pośrednictwem takiej strony internetowej i ten ktoś dotarł do konkretnego, wcześniej określonego miejsca docelowego (strona konwersji). Otrzymujemy wyłącznie informacje na temat całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli w reklamę Bing Ad i zostali przekierowani do strony konwersji. Dane osobowe umożliwiające identyfikację użytkowników nie są ujawniane. Procedura ta jest pomocna przy ocenie skuteczności Bing Ads.

Informacje są przesyłane do serwera Microsoft, o ile ma on zastosowanie, w Stanach Zjednoczonych, na którym są zapisywane. Spółka Google poddała się ramom ochrony prywatności w celu zapewnienia zgodności z wymogami UE dotyczącymi ochrony danych podczas przesyłania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych, ogłaszanymi przez amerykański Departament Handlu. Dodatkowe informacje są dostępne tutaj.

 1. b) Wyłączenie plików cookies:

Możecie Państwo wyłączyć przechowywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki; dodatkowo, możecie Państwo usunąć zapisane pliki cookies w przeglądarce. Może to skutkować całkowitym wyłączeniem pewnych funkcji strony internetowej lub spowodować, że korzystanie ze strony będzie mniej komfortowe.

W celu zapobieżenia zbieraniu i przetwarzaniu danych przez Bing Ads, możecie Państwo wnieść swój sprzeciw poprzez kliknięcie w link. Powoduje to uruchomienie pliku cookie rezygnacji, który zapobiega zbieraniu Państwa danych przez Bing Ads w przyszłości. W przypadku usunięcia plików cookies w przeglądarce, musicie Państwo ponownie skonfigurować plik cookie rezygnacji.

 1. c) Dodatkowe informacje na temat Bing Ads:

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych w związku z Microsoft i Bing Ads dostępne są na stronie internetowej Microsoft pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 1. d) Podstawa prawna:

Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 Podsekcja 1 lit. f RODO.  Uzasadnionym interesem przetwarzania jest analiza skuteczności Bing Ads w celu optymalizacji naszej strony internetowej, szczególnie w odniesieniu do wzrostu współczynnika konwersji na tej podstawie.

 1. d) Prawo do wyrażenia sprzeciwu:

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o Artykuł 6 Podsekcja 1 lit. f RODO macie Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu, bez uszczerbku dla pozostałych praw. Prosimy odnieść się w tym zakresie do klauzuli 8 poniżej („Prawa osoby, której dane dotyczą”).

 1. Formularz kontaktowy

Wyjaśnienie i cel:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków, prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem formularzu kontaktowego online lub poczty e-mail. W tym przypadku przetwarzamy dane osobowe przekazane Państwu (imię i nazwisko, firma, e-mail, kraj) w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub przetworzenia Państwa wniosku. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego online musicie Państwo wpisać swoje imię i nazwisko oraz ważny adres e-mail w celu udzielenia nam informacji o osobie składającej wniosek.

 1. Dystrybucja zaproszeń na targi handlowe
 2. a) Wyjaśnienie i cel:

Jeżeli jesteście aktualnie Państwo związani z nami umową, wykorzystujemy dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy) zebrane w związku z tym stosunkiem umownym do przesyłania zaproszeń na targi handlowe, w których Grupa BEUMER bierze udział. Wysyłka tych zaproszeń jest realizowana przez dostawcę usług e-mail Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, D-79106 Freiburg.

 1. b) Podstawa prawna:

Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 Podsekcja 1 lit. f RODO.  Uzasadnionym interesem przetwarzania jest informowanie o targach handlowych, w których bierzemy udział w celu kształcenia relacji z klientami oraz realizacji interesów w przyszłości.

 1. c) Prawo do wyrażenia sprzeciwu:

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o Artykuł 6 Podsekcja 1 lit. f RODO macie Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu, bez uszczerbku dla pozostałych praw. Prosimy odnieść się w tym zakresie do klauzuli 8 poniżej („Prawa osoby, której dane dotyczą”).

 1. Linki do platform mediów społecznościowych

Na naszej stronie znajdziecie Państwo linki do poniższych platform mediów społecznościowych:

Jeżeli odwiedzacie Państwo te strony internetowe, że administrator poszczególnych stron, w zależności od przypadku, może zbierać i przetwarzać informacje skorelowanych z Państwa kontem użytkownika oraz przechowywanych i przetwarzanych zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności danego administratora. Prosimy zwrócić się do administratora danej strony internetowej o przekazanie informacji na temat przetwarzania danych przed wejściem na daną stronę.

 1. Odbiorcy danych osobowych (Artykuł 4 nr 8 RODO)

Zastosowanie mają aktualne umowy zawarte z poniższymi odbiorcami, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu zgodnie z Artykułem 28 RODO:

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (analiza sieci)
 • Salesforce.com, Inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 9410, USA (analiza sieci)
 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (analiza sieci)
 • Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (dostawca usługi e-mail)
 • HubSpot, Inc., 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA (dostawca usługi automatyzacji marketingu)
 • Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA (sieć dostarczania treści)
 • ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Hauptstraße 68, D-02742 Friedersdorf (hostowanie sieciowe)
 • bleech GmbH, Pfuelstraße 5, 10997 Berlin (agencja sieciowa)
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 2. a) Macie Państwo prawo do wnioskowania o potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa osoby. W takim przypadku, macie Państwo prawo do otrzymania informacji na temat tychże danych osobowych zgodnie ze stosownym prawem (Artykuł 15 RODO). Powyższe postanowienie
 • nie ma zastosowania, gdy dane są przechowywane wyłącznie
 • dlatego, że niedopuszczalne jest ich usunięcie w związku ze stosownym prawem lub ustawami, lub

gdy dane są przechowywane wyłącznie dla celów ochrony danych lub kontroli ochrony danych a udostępnienie takich informacji wiązałoby się z niewspółmiernie dużym wysiłkiem a przetwarzanie w innych celach jest wykluczone dzięki stosownym środkom technicznym i organizacyjnym.

 1. b) Dodatkowo, macie Państwo prawo do poprawy niedokładnych danych dotyczących Państwa oraz – wziąwszy pod uwagę cele przetwarzania – macie Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, włącznie z zapewnieniem oświadczenia uzupełniającego (Artykuł 16 RODO). W przypadkach określonych w Artykule 17 Podsekcja 1 lit. a – f RODO, macie Państwo również prawo do usunięcia danych, chyba że zastosowanie ma wyjątek określony w Artykule 17 Podsekcja 3 RODO. W przypadkach określonych w Artykule 18 Podsekcja 1 RODO, macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania. W przypadku zastosowania Artykułu 20 Podsekcja 1 RODO, istnieje prawo do przeniesienia danych.
 2. c) Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o ile uznacie, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza RODO.
 3. d) Prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu.

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa konkretną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na paragrafie (f) Artykułu 6(1). Wykonanie prawa do wniesienia sprzeciwu może skutkować niezdolnością do korzystania z naszej strony internetowej lub jej funkcji lub spowodować, że korzystanie ze strony będzie mniej komfortowe.

W celu wykonania praw w charakterze osoby, której dane dotyczą, możecie Państwo skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych za pośrednictwem poczty e-mail dataprotection(at)beumergroup.com.