Privacyverklaring Aanwervings Systeem

Bij de verwerking van persoonlijke gegevens houdt BEUMER rekening met de relevante wettelijke bepalingen inzake privacy- en gegevensbeveiliging die van toepassing zijn in de betreffende landen, evenals met onze interne privacyregels.

Deze privacyverklaring  geeft informatie over de wijze waarop BEUMER omgaat met persoonlijke gegevens die zijn verzameld via het wervingsysteem of die u op andere wijze verstrekt aan BEUMER als gevolg van uw sollicitatie, en legt de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de loop van het sollicitatieproces uit.

 1. Contactinformatie

BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. K, Oelder Straße 40, 59269 Beckum, is het kantoor dat verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens.

Als u vragen of suggesties hebt over gegevensbeschermingskwesties met betrekking tot onze werving, neem dan contact op met de aangewezen privacyfunctionaris, de heer Christian Meckel, via e-mail [email protected].

 1. Welk doel heeft de verzameling van persoonsgegevens?

BEUMER heeft uw persoonlijke gegevens nodig om uw solliciatie te behandelen. De gegevens die u ons hebt verstrekt voor uw sollicitatie, worden alleen gebruikt en verwerkt met het oog op de selectie van de sollicitant. Voor de behandeling van uw sollicitatie zullen we de informatie die u ons heeft verstrekt alleen rechtstreeks gebruiken.

Als u bent geregistreerd in onze database, kunnen we uw sollicitatie ook overwegen voor andere posities binnen BEUMER of binnen andere bedrijven van de BEUMER-group. In dit geval nemen we mogelijk contact met u op om u uit te nodigen om te solliciteren op een andere functie, als uw profiel overeenkomt. U beslist dan of u geïnteresseerd bent in een sollicitatie.

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor de behandeling van uw sollicitatie op de wettelijke basis van Art. 6 clausule 1 (1) b), art. 88 Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), para. 26 clausule 1 (1) Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). In het geval van een online sollicitatie voor een specifieke functie of een initiatiefstoepassing, voert u zelf uw gegevens in in het juiste online formulier. Om veiligheidsredenen zullen we u een bericht van bevestiging sturen nadat u uw online registratie hebt voltooid. In het geval van een e-mailapplicatie voeren we alle relevante gegevens in ons wervingssysteem in en uploaden we uw documenten, inclusief uw e-mail. Uw e-mail wordt vervolgens uit onze mailbox verwijderd. Wanneer een sollicitatie op papier wordt gedaan, scannen we uw documenten en uploaden deze naar ons wervingssysteem. Uw originele documenten worden u per post teruggestuurd zodra de informatie is ingevoerd.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij registreren uw persoonlijke gegevens die relevant zijn voor, of die u ons verstrekt tijdens, het sollicitatieproces (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adres, e-mail, positie waarvoor u hebt gesolliciteerd en details over uw sollicitatie). Om uw sollicitatie grondig te kunnen overwegen, hebben we mogelijk ook informatie nodig over uw vorige professionele carrière en andere soortgelijke informatie.

In het geval van een online sollicitatie vult u de persoonlijke gegevens in de online formulieren in en uploadt u de relevante documenten. In het geval van het gebruik van andere kanalen registreren we de relevante informatie uit uw sollicitatie  en slaan uw documenten op.

Met betrekking tot uw sollicitatie verbinden wij ons ertoe alleen gegevens te gebruiken die rechtstreeks van u persoonlijk afkomstig zijn. Dit kunnen ook gegevens zijn die u online beschikbaar stelt voor het beschrijven van uw professionele carrière (bijvoorbeeld in sociale netwerken). Aarzel niet om ons op de hoogte te stellen van verdere informatie met betrekking tot uw professionele carrière die online beschikbaar is.

Wanneer u een online solliciteert, kunt u, in plaats van uw persoonlijke gegevens handmatig in te voeren of een CV-document te uploaden,  uw profiel ook overzetten van een sociaal netwerk (LinkedIn, XING, enz.).

 1. Wie verwerkt de informatie uit uw toepassing?

Ten behoeve van het wervingsproces zullen uw sollicitatiedocumenten worden gedeeld met de personen die verantwoordelijk zijn voor het rekruteren van de betreffende  functie binnen de BEUMER Group.

Als wij van  mening zijn dat uw sollicitatie ook geschikt is voor andere banen in hetzelfde of een ander BEUMER Groupbedrijf (zowel nationaal als internationaal), dan zullen wij u in dit opzicht benaderen. Voordat wij uw persoonlijke gegevens delen met  de recruiters van deze functies, nemen we opnieuw contact met u op voor het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming voor het delen  te allen tijde per e-mail of per post op het in clausule 1 vermelde adres annuleren. Als u uw instemming tot het delen van uw sollicitatie annuleert, betekent dit dat uw sollicitatie voor de betreffende  taken niet meer in aanmerking komt.

Voor sommige banen is een medische keuring van het bedrijf vereist. Na de onderzoeken zullen onze aangewezen dienstverleners ons informeren over de geschiktheid van de sollicitant / geschiktheid voor de betreffende functie. We ontvangen geen informatie over uw persoonlijke onderzoeksresultaten.

Dienstverlener voor de hosting van het rekruteringssysteem is het bedrijf

SmartRecruiters Europe Ltd.,

59 – 60 Thames Street,

Windsor, SL4 1TX Berkshire,

Verenigd Koninkrijk

Voorts maken wij gebruik van de diensten van mevrouw J. Boomsma, aangesloten bij FYGI als externe dienstverlener voor het beheer van sollicitanten. Mevrouw J. Boomsma handelt uitsluitend volgens onze specificaties en instructies in het kader van een contractuele overeenkomst. De overige voorschriften van dit gegevensbeschermingsbeleid zijn onverminderd van toepassing.

 1. Wie is op de hoogte van uw sollicitatie?

Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden alleen verstrekt aan de bevoegde personen die betrokken zijn bij het wervingsproces.

Mocht u in aanmerking komen voor een baan, dan is het daaropvolgende gebruik of de openbaarmaking van uw informatie beperkt tot algemeen geaccepteerde werkgerelateerde doeleinden voor diegene die dit moeten weten. Dit omvat informatie die wordt bekendgemaakt aan interne of externe leveranciers voor vereiste controle, verificatie voorafgaand aan indienstneming en eventuele wettelijke of regelgevende vereisten.

Dit betekent dat alle verantwoordelijke werknemers van de betreffende onderneming uit de BEUMER Group die de vacature  hebben geplaasts waarop  u sollicitateert, toegang hebben tot uw sollicitatie / profiel voor hun rekruteringsdoeleinden, inclusief, indien van toepassing, werknemers van hun gegevensverwerkers. Binnen de BEUMER Group gelden er uniforme minimumnormen voor het omgaan met persoonlijke gegevens, volgens ons wereldwijde privacybeleid. Het is met name onaanvaardbaar om uw toepassing / profiel voor andere doeleinden te gebruiken dan onze wervingsprocessen. Houd er echter rekening mee dat als gevolg van de verschillende lokaal geldende voorschriften voor gegevensbescherming er verschillende niveaus van bescherming zijn door de respectieve privacywetgeving in de verschillende landen.

Als u zich naast een online toepassing hebt aangemeld met een ander toepassingskanaal, worden uw persoonlijke gegevens alleen gedeeld in het land waarin de taak zich bevindt.

 1. Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen?

In het geval van een online toepassing kunt u uw profiel en persoonlijke informatie in het wervingssysteem, inclusief uw persoonlijke gegevens en toegevoegde documenten, te allen tijde openen en bijwerken. Bovendien is het mogelijk om een sollicitatie voor een functie via uw profiel in te trekken of het volledige profiel te verwijderen.

 1. Wanneer worden uw persoonlijke gegevens verwijderd?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als we deze voor het betreffende doel nodig hebben. Onze gebruikelijke schrappingsperiode na het afsluiten van het sollicitatieproces is zes maanden.

U kunt op elk moment uw persoonlijke gegevens en de geüploade documenten (bijvoorbeeld uw cv) zelf verwijderen. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om ons te vragen uw gegevens te verwijderen door een verzoek te sturen naar het adres onder clausule 1 of in de loop van een wervingsproces aan uw recruiter.

 1. Technische informatie op de Career Portal

Om technische redenen moeten bepaalde gegevens worden verzameld en opgeslagen wanneer u deze website bezoekt. De volgende gegevens worden zonder actie van uw kant verzameld en opgeslagen totdat deze na 10 dagen automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres van de querycomputer,
 • Datum en tijdstip van toegang,
 • Naam en URL van het bestand,
 • Website waarvan de toegang plaatsvond (verwijzende URL),
 • de gebruikte browser en in sommige gevallen het besturingssysteem van uw computer.

8.1. Hoe worden uw persoonlijke gegevens overgedragen?

De internetserver van onze provider voldoet aan de huidige beveiligingsnormen. Ons doel is om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, publicatie, wijziging en verwijdering. Uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de servers met behulp van de beveiligingsstandaard, de TLS-methode.

8.2 Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen. Cookies kunnen naar deze website worden verzonden wanneer deze wordt gebeld, zodat de gebruiker kan worden geïdentificeerd. Cookies helpen gebruikers om gemakkelijker websites te gebruiken.

We maken onderscheid tussen cookies die noodzakelijk zijn voor de technische functies van de website en die niet noodzakelijk zijn. We willen u graag de mogelijkheid bieden om een weloverwogen beslissing te nemen voor of tegen het gebruik van cookies die niet nodig zijn voor technische functies van deze website. Het gebruik van deze website in zijn geheel zal hierdoor niet worden beïnvloed.

8.3 Hoe worden cookies gebruikt?

Dit is een informatie over hoe en op welke manier cookies worden gebruikt op onze sites.

Het gebruik van het carrièreportaal en het sollicitatiesysteem is over het algemeen mogelijk zonder het gebruik van cookies die geen technisch doel dienen. Dit betekent dat u het volgen van browsers van cookies (do-no-track, trackingbeveiligingslijst) kunt voorkomen of het opslaan van cookies van derden kunt verhinderen. Daarnaast raden we aan de opgeslagen cookies regelmatig te controleren als ze niet uitdrukkelijk worden gewenst.

Houd er rekening mee dat wanneer u alle cookies verwijdert, u ook opt-out cookies verwijdert, wat betekent dat u zich opnieuw moet afmelden.

Cookies die verplicht zijn voor het gebruik van de site. Sessiecookies kunnen niet worden gedeactiveerd omdat ze noodzakelijk zijn voor het gebruik van deze website.

De “”PHPSESSID-cookie”” en de “”ScustomPortal – […] cookie”” worden door het platform op stateloze protocollen gebruikt als identificatiecriteria om verschillende gekoppelde verzoeken van een cliënt te herkennen en ze aan één sessie toe te wijzen. In deze cookies is een lange alfanumerieke ID opgenomen die ook op de server is opgeslagen. Als beide ID’s overeenkomen, kan de client een sollicitatie sturen naar de server. De sessie en de cookie worden vernietigd zodra de pagina is gesloten.

Sessiecookies kunnen niet worden gedeactiveerd omdat ze noodzakelijk zijn voor het gebruik van deze website.

De “”JSESSIONID-cookie”” wordt gebruikt als identificatie voor toepassingen die stateloze protocollen gebruiken om meerdere verzoeken van één cliënt te identificeren en deze aan een sessie toe te wijzen. Deze cookie bevat een lange, alfanumerieke ID die op de server wordt opgeslagen. Als de twee ID’s overeenkomen, is het de client toegestaan om query’s naar de server te verzenden. De sessie en de cookie worden verwijderd zodra de pagina is gesloten.

 1. Rechten van de betrokkene

U hebt het recht om te allen tijde informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om de correctie van onjuiste persoonlijke gegevens betreffende u op te vragen, inclusief het invullen van onvolledige gegevens, indien nodig in de vorm van een aanvullende verklaring. Daarnaast hebt u het recht om, waar van toepassing, om de verwijdering van opgeslagen persoonlijke gegevens over u te verzoeken. Als wettelijke bepalingen, b.v. opslagverplichtingen, schrapping niet toestaan, verwerking van uw gegevens zal in plaats daarvan worden beperkt (dat wil zeggen geblokkeerd), zodat de gegevens alleen toegankelijk zijn om te voldoen aan de dwingende wettelijke bepalingen. U hebt mogelijk ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt (blokkering). Met betrekking tot persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld en die door ons worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde procedures op basis van toestemming of contractuele overeenkomst, hebt u het recht om te verzoeken dat deze gegevens aan u worden overgedragen of, indien van toepassing, aan een derde partij door u aangewezen. U kunt bezwaar maken tegen gegevensverwerking om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie als de gegevensverwerking is gebaseerd op onze doorslaggevende legitieme belangen of noodzakelijk is voor de uitvoering van een openbare taak. In zoverre de gegevensverwerking op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie. De regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. KG is

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Tel .: 0211 / 38424-0
Fax: 0211 / 38424-10
E-mail: [email protected]

 

Om uw rechten als gegevenssubject uit te oefenen, stuurt u eenvoudig een brief per post of e-mail naar het adres dat wordt vermeld in clausule 1.

Gebruik alstublieft de bovenstaande contactgegevens niet om ons uw sollicitatie te sturen.